Máy Rửa Bát Fagor

imagesdata/l7piqoq3.jpg

Tên sản phẩm:Máy Rửa Bát Fagor - 2LF 065 IT 1X

Mã sản phẩm:2LF 065 IT 1X

Giá bán:00 VND

Mô tả:

Đặt hàng:

Sản phẩm liên quan